Privacy Policy

Als je gebruik maakt van de webshop van BolDeal (lees: Skines) en de producten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de webshop een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de webshop beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens BolDeal kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele webshop: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies door BolDeal

Om deze webshop beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze webshop verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze webshop. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Vimeo en Youtube. Daarnaast ga je bij abonneren voor tekstberichten akkoord om tekstberichten te ontvangen die gerelateerd zijn aan onze producten. Dit kunnen exclusieve aanbiedingen zijn, maar ook updates over je geplaatste bestelling.

Cookies door derden

Bij het bezoeken van onze webshop BolDeal worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

 • Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
 • Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
 • Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
 • Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
 • Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video's)

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de BolDeal-webshop, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

 • Plaatsen van een bestelling
 • Navigatie door de webshop
 • Invullen van formulieren op de webshop
 • Aanmelden voor nieuwsbrief

Wat doen we met je gegevens?

BolDeal bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de webshop te optimaliseren;
 • Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. BolDeal streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt BolDeal jouw gegevens?

BolDeal gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die BolDeal over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij BolDeal. Je kunt op basis van de uitkomsten BolDeal ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens

De webshop en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door BolDeal Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via skines@boldeal.nl

Webshops van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op webshops van derden die via deze webshop via links kunnen worden bezocht.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet BolDeal aan de AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze webshop, hebben we onze cookie- en privacymelding op de webshop aangepast, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Daarnaast zijn we, waarnodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers). Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd in onze verwerkersovereenkomst.

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer je een offerte bij ons aanvraagt via de webshop of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van je opgeslagen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Domeinnaam

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, je onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en je te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat je gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland.

Wijzigingen Privacy statement

BolDeal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de webshop worden geraadpleegd.